Be An Enlightened Millionaire

Best Coffee

Tuesday, March 22, 2011

MATAHOM NGA BOGO

Written by Dante Mayor
March 03, 2011 1900hrsUSA KA MATAHOM NGA DAKBAYAN

ANG MISIDLAK SA AMIHANAN

SA BANTOGANG SUGBO

ANGAYAN LAMANG IPASIGARBOMAANINDOT ANG IYANG SIDLAK

NGA MIDAN-AG SA MGA BULAK

SAMA SA BIDLISIW SA ADLAW

NGA SA KABUGASON MIPUKAW


MADAGAYAON ANG IYANG KADAGATAN

NGA PUNO SA PANALANGIN SA KAHITAS-AN

KAY SA MGA ISDA KINI ADUNAHAN

NGA ANGAYAN LAMANG AMPINGAN


APAN SA NANGLABAY’NG MGA ADLAW

ANG IYANG KASANAG UG KASILAW

GISUWAYAN SA MGA TAMPALASAN

NGA SA MGA DAG-UM SALIPDAN


APAN MIBAROG ANG KATAWHAN

UG MGA SALAWAYON GIBATOKAN

KAY KI’NG DAGBAYAN GIAMOMA

SA MGA BOGOHANON GIHIGUGMA


USA KA MASUSO NGA DAKBAYAN

NGA SA MGA HAMTONG GIYAM-IRAN

PAGKALINGHOD NING MAONG DAKBAYAN

NGA SA MGA DAGKONG SYUDAD BUOT MAPUKANBOGO MATAHOM NGA DAKBAYAN

SA AMIHANANG SUGBO USA KA DAYANDAYAN

PADAYON SA IMONG PAGSIDLAK

BISAN PA MAN SA MGA PAGSUPAK


KAY ANG DIOS KANIMO NANALIPOD

UG SI SAN VICENTE NANGAMAHAN POD

SA TANANG BOGOHANON IKAW MAKASALIG

NGA SA KANUNAY KANIMO MAGABULIG

---------------------------------------------------

"PADAYON BOGO PADAYON

PADAYON AYAW PAGHUNONG

KAY ANG KALANGITAN

NAGDAN-AG SA IMONG DALAN"

Comment, Questions and Suggestions

Valentines Gift for Her up to 70% Off!

.